P2P-Ń‚ĐŸŃ€ĐłŃ–ĐČĐ»Ń
КупуĐčŃ‚Đ” Đč ĐżŃ€ĐŸĐŽĐ°ĐČĐ°ĐčŃ‚Đ” ĐœĐ° Binance P2P. Đ—ĐœĐ°ĐčЮіть ĐœĐ°ĐčĐșращу ĐżŃ€ĐŸĐżĐŸĐ·ĐžŃ†Ń–ŃŽ ĐœĐžĐ¶Ń‡Đ”, Ń‰ĐŸĐ± ĐșупуĐČато Đč ĐżŃ€ĐŸĐŽĐ°ĐČато Đ·Đ° ĐŽĐŸĐżĐŸĐŒĐŸĐłĐŸŃŽ ŃƒĐ»ŃŽĐ±Đ»Đ”ĐœĐžŃ… ŃĐżĐŸŃĐŸĐ±Ń–ĐČ ĐŸĐżĐ»Đ°Ń‚Đž.
Đ ĐŸĐ·ĐŒŃ–ŃŃ‚Ń–Ń‚ŃŒ ĐŸŃ€ĐŽĐ”Ń€
01
ЗЮіĐčŃĐœŃ–Ń‚ŃŒ платіж
02
ĐžŃ‚Ń€ĐžĐŒĐ°ĐčŃ‚Đ” ĐșŃ€ĐžĐżŃ‚ĐŸĐČĐ°Đ»ŃŽŃ‚Ńƒ
03
КупіĐČĐ»Ń
ĐŸŃ€ĐŸĐŽĐ°Đ¶
Во платОтД
Во ĐŸŃ‚Ń€ĐžĐŒĐ°Ń”Ń‚Đ”
Đ”ĐŸŃŃ‚ŃƒĐżĐœĐžĐč Ń€Đ”ĐłŃ–ĐŸĐœ
Đ’ĐžĐ±Đ”Ń€Ń–Ń‚ŃŒ Ń€Đ”ĐłŃ–ĐŸĐœ
ĐžŃ€Ń–Ń”ĐœŃ‚ĐŸĐČĐœĐ° Ń†Ń–ĐœĐ°